گه ڕان بۆ کۆدی ڕێکلام


 

                 Renting an Apartment in IraqEnglish Village Apartments
Area: 165-340 Sq.m
Rent: 2300$-4000$
Sale: 200.000$- 500.000$
24/7 Electricity/Water/Security

          Royal City Apartments
Area: 185-320 Sq.m
Rent: 2000$-4000$
Sale: 200.000$- 500.000$
24/7 Electricity/Water/Security


                       Befrin City
Area: 180 Sq.m
Rent: 1000$-1500$
Sale: 170.000$- 200.000$
24/7 Electricity/Water/Security              MRF Apartments
Area: 185 Sq.m
Rent: 2000$-2500$
Sale: 170.000$- 220.000$
24/7 Electricity/Water/Security       Naz City  Apartments                                                                                                                   
  
250 square meter                     
3000 USD                                     
6 months in advanced               
 24/7 Electricity.water

   


    New Life Apartments   

180 square meter                 
  Under Construction             
 Just For Sale                        
 24/7 Electricity. water 

       
      

     Asuda City

 
160 square meter
 Under Construction
 Just For Sale
 24/7 Electricity


   


   Alan Towers                          

180 square meter                     
 Under Construction            
Just For Sale                                                       
24/7 Electricity. water


     
  Atlantic City

100 square meter
Under Construction
 Just For Sale
 24/7 Electricity. water


    

   Mazi Towers
                    
        
100-250 sq.m                         
Under Construction               
Just For Sale                           
24/7 Electricity. water  


   


     Dashti Bahasht
                      
         
 100-200 sq.m                        
 Under Construction               
 Just For Sale                          
 24/7 Electricity. water 

     
        


    Mem u Zin Towers
 
86-195 sq.m
 Under Construction
 Just For Sale
 24/7 Electricity. water                           


                                         
For More information Please Contact us:
Tel:
+9647503632109
+9647503632110
+9647507636111
+9647507646111


E-mails:
info@iraqrealestateco.com

iraqrealestateco@yahoo.com
               
                       


             

             


     

                                    
             
                                                                
Listings to be compared
There are no listings to compare